GET TOKEN FULL QUYỀN TẠI HAYLIKE.WORK

Nhập tài khoản và mật khẩu Facebook của bạn và Click vào nút Lấy token. Sau vài giây, nếu thành công bạn sẽ nhận được kết quả như hình bên trên, copy mã tokenc từ đoạn EAAA...
Token Successfully